Terms and conditions

Kursen och coachingen till kursen är inte att se som ekonomisk rådgivning. Alla investeringar och belåning är förenade med risk  Vi visar bara på exempel kring hur man kan göra.

Du måste själv göra din egen bedömning av risken. Och ta ansvar för ditt agerande med den kunskap du får med kursen, utefter dina egna förutsättningar!